ATELIER
HAIR BOX

Regulamin Wypożyczalni Peruk

1.  Warunkiem wypożyczenia peruki jest okazanie ważnego dowodu osobistego, legitymacji szkolnej bądź studenckiej, podpisanie umowy wypożyczenia oraz wpłacenie ustalonej kwoty zgodnie z cennikiem wypożyczalni; 2.  Osoba wypożyczająca ponosi pełną odpowiedzialność za wypożyczoną perukę od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu peruki pracownikowi wypożyczalni; 3.   Cena wypożyczenia peruki lub modułu liczona jest za 1 dobę wg cennika; 4.   Minimalny czas wypożyczenia to 1 doba (24h), a każda następna stanowi 100% stawki podstawowej ujętej w cenniku. Doba wypożyczalni zaczyna się i kończy o godzinie 14.00; 5.  Klient może przedłużyć umowę wypożyczenia bezpośrednio w firmie lub mailowo: wypozyczalnia@kajetangora.pl; 6.  Przedłużenie wypożyczenia towaru następuje na podstawie stawek ujętych w cenniku wypożyczalni; 7.  Wypożyczalnia nie uwzględnia reklamacji i nie zwraca kosztów np. w przypadku zwrotu peruki tuż po jej wypożyczeniu bądź zwrotu peruki wcześniej, niż było to zawarte w umowie; 8.  W przypadku peruk o znacznej wartości np. wykonanych z włosów naturalnych, wypożyczalnia ma prawo pobrać kaucję zwrotną w wysokości ustalonej indywidualnie; 9.  Wypożyczony towar musi być zwrócony w takim samym stanie, w jakim został wypożyczony; 10.  Zabrania się samodzielnego prania peruk lub modułów przez Klienta; 11.  Podczas korzystania z  peruk lub modułów  wykonanych z włosów syntetycznych zabrania się tapirowania, zbliżania do urządzeń z wysoką temperaturą (np. lokówka, prostownica, karbownica, suszarka) oraz strzyżenia. Także w przypadku peruk wykonanych z włosów naturalnych zabrania się farbowania, tonowania, robienia trwałej oraz strzyżenia; 12.  Za zniszczenie, niezwrócenie lub zagubienie peruki bądź modułu, Klient ma obowiązek zapłacić kwotę odpowiadającą pełnej wartości towaru, zgodną z cennikiem wypożyczalni lub pokryć koszty naprawy wypożyczonego towaru; 13.  Przy zwracaniu peruk lub modułów, pracownik wypożyczalni ocenia stan oddawanego towaru, a w przypadku stwierdzenia niewłaściwego użytkowania, może zażądać od Klienta pokrycia kosztów naprawy jak i innych roszczeń związanych z wypożyczeniem peruki bądź modułu; 14.  Wszystkie peruki i moduły są prane i dezynfekowane po każdorazowym użyciu i wypożyczeniu; 15.  Istnieje możliwość wypożyczenia towaru na odległość, drogą internetową, po wcześniejszym wpłaceniu na konto bankowe firmy kwoty należnej za wypożyczenie wraz z opłaceniem taryfy kurierskiej. Czas wypożyczenia peruki jest naliczany od momentu jej nadania do zwrotu.                           
Newsletter Newsletter